ศาลแขวงบางบอน
Bang Bon Kwaeng Court
ผู้พิพากษาอาวุโส