ศาลแขวงบางบอน
Bang Bon Kwaeng Court
กลุ่มงานบริหารจัดการคดี