ศาลแขวงบางบอน
Bang Bon Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงบางบอน

ศาลแขวงบางบอนเปิดให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และ เงินกลาง ด้วยเครื่อง EDC

ศาลแขวงบางบอนเปิดให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และ เงินกลาง ด้วยเครื่อง EDC
โดยรับชำระผ่าน  1. บัตรเดบิต  2. บัตรเครดิต  3. QR code
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานคลังศาลแขวงบางบอน โทร 02-409-2700 ต่อ 505