ศาลแขวงบางบอน
Bang Bon Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงบางบอน

ศาลแขวงบางบอนจัดงานแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมเกษียณอายุราชการข้าราชการฯย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และข้าราชการฯโยกย้ายไปรับราชการศาลอื่น